Werkwijze van CSM Solutions

CSM Solutions ontwikkelt haar applicaties met behulp van de agile ontwikkelmethodiek scrum. Deze ontwikkelmethodiek houdt in, dat in korte iteraties van ongeveer 2 – 3 weken iedere keer een nieuw stukje functionaliteit aan de applicatie wordt toegevoegd.

 

Bij scrum wordt een ontwikkelteam samengesteld, waarbij alle disciplines van een ontwikkelteam nauw samenwerken. Dat wil zeggen, dat zowel ontwerpers als bouwers als testers als… samenwerken in een team om zo gezamenlijk tot resultaat komen. Na iedere iteratie wordt bepaald, welke functionaliteit in de volgende iteratie wordt opgepakt. Door deze aanpak is het vrijwel uitgesloten, dat er een applicatie wordt opgeleverd, die niet aan de wensen voldoet.

 

Door deze manier van werken ontstaat een continue cyclus van het bepalen van de eisen en wensen, ontwikkelen en testen van programmatuur, in productie nemen van programmatuur en verzamelen van feedback op de applicatie (wat weer input is voor het bepalen van de eisen en wensen voor de volgende iteratie).

 

Naast het ontwikkelen van de applicatie verzorgt CSM Solutions ook het beheer van de applicatie. Applicaties, die door CSM Solutions worden ontwikkeld, worden in de cloud gehost en beheerd. U kunt ervoor kiezen om het beheer zelf in de hand te nemen of dit aan CSM Solutions over te laten.

 

Voor deze manier van werken, maakt CSM Solutions gebruik van het applicatieplatform van Mendix.