Voor speelplaatsbeheerders zijn de volgende functie beschikbaar1:

1. Basis administratie: U kunt uw eigen persoonsgegevens, uw bedrijfsgegevens aanpassen en u kunt de contracten en facturen met Speelplaatsbeheer® inzien en downloaden.
2. Opvoeren van speelplaatsen en speeltoestellen: Afhankelijk van uw licentiestaffel kunt u één of meer speelplaatsen opvoeren. Voor iedere speelplaats kunt u speeltoestellen opvoeren.
3. Bewerken van het inspectie en onderhoudslogboek: U kunt zelf meldingen in het inspectie en onderhoudlogboek opvoeren en bewerken.
4. Bijhouden ongevallen logboek: U kunt de ongevallen die op uw speelplaats plaatsvinden registreren in het ongevallen logboek. Indien een ongeval tot onderhoud moet leiden, kan het ongeluk aan het inspectie en onderhoudlogboek worden toegevoegd.
5. Reminders: Via de email ontvangen van facturen en reminders voor contracteinde.
6. Gebruik van applicatie op tablet: De applicatie kan ook worden gebruikt met de browser van uw tablet.

7. Opvoeren van gebruikers: Medewerkers uit uw organisatie, die een rol spelen bij het beheer van uw speelplaats, kunnen in de applicatie worden opgevoerd. Deze medewerkers kunnen vervolgens ook in de applicatie inloggen.
8. Toevoegen foto’s: Ten behoeve van de herkenbaarheid van speelplaatsen en speeltoestellen kunt u foto’s toevoegen.
9. Opvoeren samenwerkingsverband met inspectie en onderhoudsbedrijven: Indien u het inspecteren en/of onderhouden van uw speelplaatsen heeft uitbesteed, kunt u aangeven met welk(e) bedrijf(ven) u een samenwerkingsverband heeft (mits het inspectiebedrijf ook met speelplaatsbeheer werkt).
10. Bijhouden meldingen logboek: U kunt een meldingen logboek bijhouden, waarin u opmerkingen van uw medewerkers of gebruikers van uw speelplaats kunt opvoeren. Deze meldingen kunnen eventueel in het Inspectie en onderhoud logboek worden gezet.
11. Inzien van inspecties: Inspecties, die door het inspectiebedrijf zijn uitgevoerd, kunt u inzien.
12. Inzien inspectie en onderhoudslogboek: U kunt het inspectie en onderhoudslogboek inzien dat door het inspectie en onderhoudsbedrijf wordt bijgehouden.
13. Reminders: Reminders voor het uitvoeren van inspecties.

14. Urgente gebeurtenissen op homescherm: Inspecties en logmeldingen, die op korte termijn moeten worden opgelost, worden bij inloggen meteen getoond.
15. Meldingen invoeren: Mogelijkheid om meldingen via uw eigen website in het meldingen en het inspectie en onderhoudlogboek in te voeren2.
16. Reminders: U krijgt reminders voor het oplossen van bevindingen, die te lang open blijven staan.

17. Onderhoudsschema’s: U  kunt onderhoudsschema’s per speeltoestel opvoeren, die automatisch worden verwerkt in het inspectie en onderhoudlogboek.
18. Inspectie uitvoeren: U kunt bij het uitvoeren van inspecties in de applicatie uitvoeren gebruik maken van inspectieformulieren en hiervan automatisch inspectie rapportages opmaken.
19. Ontwerp van eigen inspectieformulieren: Indien u een eigen inspectieformulier wilt gebruiken, kunt u een eigen inspectieformulier voor de applicatie laten ontwikkelen2.
20. Ontwerp van eigen rapportages: U kunt inspectieformulieren aanpassen naar de eigen behoefte2.

Prijzen Speelplaatsbeer:
Voor een offerte kunt u contact opnemen met CSM Solutions. Klik hier voor onze contactgegevens.

1Van welke functies gebruik gemaakt kan worden hangt af van de afgesloten licentie:
– Met een light licentie kunt u gebruik maken van de functies 1 – 6.
– Met een bronzen licentie kunt u gebruik maken van de functies 1 – 2 en 4 – 13.
– Met een zilveren licentie kunt u gebruik maken van de functies 1 – 15.
– Met een gouden licentie kunt u gebruik maken van alle functies.


Een light licentie is bedoeld voor speelplaatsbeheerders, die op een goedkope manier hun speelplaats conform de WAS willen beheren.
Een bronzen licentie is bedoeld voor beheerders, die het inspectie en onderhoud van hun speelplaatsen volledig hebben uitbesteed en mee willen kijken met deze bedrijven.
Een zilveren licentie is bedoeld voor beheerders, die het inspecteren van de speelplaats hebben uitbesteed of bij het inspecteren geen gebruik willen maken van voorgedefinieerde elektronische inspectieformulieren.
Een gouden licentie is bedoeld voor speelplaatsbeheerders, die zelf de volledig controle over de inspecties en het onderhoud willen hebben. Hierbij kan men dan gebruik maken van voorgedefinieerde inspectieformulieren. Inspecties worden automatisch in het inspectie en onderhoudslogboek gezet. Ook kan een beheerder onderhoudsschema’s voor periodiek onderhoud opvoeren.


2 Tegen eenmalige meerkosten. Neem contact op met CSM Solutions voor de mogelijkheden en een offerte op maat.

Speelplaatsbeheer is een product van CSM Solutions. Wilt u naar de website van CMS solutions? Klik op het logo om verder te gaan.